Съкратени системи за ТОТО 5 от 35
© Copyrights 2020 toto-statistika.w-bg.com. Всички права запазени! 
Система № 1 - 7 числа ( 9 комбинации ) 4 от 4
Система № 2 - 8 числа ( 20 комбинации ) 4 от 4
Система № 3 - 9 числа ( 30 комбинации ) 4 от 4
Система № 4 - 10 числа ( 51 комбинации ) 4 от 4
Система № 5 - 11 числа ( 66 комбинации ) 4 от 4
Система № 6 - 6 числа ( 4 комбинации ) 4 от 5, 3 от 3
Система № 7 - 7 числа ( 5 комбинации ) 4 от 5, 3 от 3
Система № 8 - 8 числа ( 8 комбинации ) 4 от 5, 3 от 3
Система № 9 - 9 числа ( 12 комбинации ) 4 от 5, 3 от 3
Система № 10 - 10 числа ( 18 комбинации ) 4 от 5, 3 от 3
Система № 11 - 11 числа ( 22 комбинации ) 4 от 5, 3 от 3
Система № 12 - 12 числа ( 30 комбинации ) 3 от 3
Система № 13 - 15 числа ( 57 комбинации ) 3 от 3
Система № 14 - 17 числа ( 68 комбинации ) 3 от 3
Система № 15 - 31 + 4 числа ( 31 комбинации ) 3 от 3
Система № 16 - 35 числа ( 155 комбинации )
Система № 17 - 35 числа ( 465 комбинации )
Система № 18 - 35 числа ( 1085 комбинации )
Система № 19 - 5 + 2 числа ( 10 комбинации ) 3 от 3
Система № 20 - 6 + 2 числа ( 20 комбинации ) 3 от 3
Система № 21 - 7 + 2 числа ( 35 комбинации )
Система № 22 - 8 + 2 числа ( 56 комбинации )
Система № 23 - 9 + 2 числа ( 84 комбинации )
Система № 24 - 10 + 2 числа ( 120 комбинации )
Система № 25 - 6 + 3 числа ( 15 комбинации )
Система № 26 - 7 + 3 числа ( 21 комбинации )
Система № 27 - 8 + 3 числа ( 28 комбинации )
Система № 28 - 9 + 3 числа ( 36 комбинации )
Система № 29 - 32 + 3 числа ( 496 комбинации )
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори