Как се играе със системи за съкратено комбиниране за ТОТО 6 от 49 и 6 от 42
© Copyrights 2013 - 2017 toto-statistika.w-bg.com. Всички права запазени! 
Попълване на системи със съкратено комбиниране

       I - ви начин: Последователен
       За пример даваме система № 3, която се състои от 10 числа и 10 комбинации.
       Примерни числа: 2, 6, 10, 19, 21, 29, 30, 34, 42, 47
       При последователното записване във възходящ ред се получава следното:
       Попълнени числа -  2, 6, 10, 19, 21, 29, 30, 34, 42, 47
       Номериране -          1  2   3    4   5    6    7    8   9   10
       Възможностите за печалби за тази система вижте по-долу:

       1. 1  2  3  4  5  6
       2. 1  2  3  4  5  7
       3. 1  2  3  4  6  7
       4. 1  2  7  8  9  10
       5. 1  3  6  8  9  10
       6. 1  4  5  8  9  10
       7. 2  3  5  8  9  10
       8. 2  4  6  8  9  10
       9. 3  4  7  8  9  10
     10. 5  6  7  8  9  10

      Приемаме, че имаме улучени 6 числа, които са следните: 6, 10, 21, 34, 42, 47. Тези числа отговарят на следното номериране показано по-горе - 2, 3, 5, 8, 9, 10.
      В този случай ще имаме следните печалби:
      I  група:     6-ци - 1
      II група:     5-ци - 0
      III група:     4-ки - 6
      IV група:    3-ки - 2
      Начин на попълване на фиш с последователно записване за система №3 - Вижте снимката на фиша по-горе!
      Как се попълва номера на системата? - Под четирите области / зони за попълване на фиша има разграфена таблица с цифри, над която пише СИСТЕМА. В тази таблица отбележете цифрите, които съответстват като сбор на номера на Вашата система. Например за система № 126, отбележете цифрите 100, 20, 5 и 1.

       II - ри начин: Непоследователен
      За пример даваме отново система № 3, която се състои от 10 числа и 10 комбинации.
      Непоследователния начин се използва за даване на преимущество на определени числа пред други, защото участника смята, че е по-вероятно да бъдат изтеглени тези числа.
      Отново ще използваме същите числа дадени като пример при последователното записване - 2, 6, 10, 19, 21, 29, 30, 34, 42, 47, но тук участника подрежда числата по следния начин:
       Попълнени числа - 10, 21, 30, 19, 42, 2, 6, 47, 29, 34
       Номериране -          1   2    3    4    5   6  7   8    9  10
       Попълване на фиш с непоследователни числа:
       Попълват се числата в техния възходящ ред, до
достигането на число с по-ниска стойност, като се
започва от първата област на фиша. Пример: попълват
се първо числата 10, 21 и 30. След това във втората
област на фиша се попълват числата 19 и 42. В третата
област на фиша се попълват числата 2, 6 и 47 и в
четвъртата област на фиша се попълват числата 29 и 34.
       ВАЖНО!
       1. В един фиш може да се участва само с една съкратена система.
       2. Броя на попълнените числа трябва да отговаря на посочените в системата.
       3. При съкратените системи числата се записват в първата област на фиша или започват от нея.
       4. При системи, при които числата са разположени в повече от една област, едно и също число не трябва да се повтаря в различните области.
       5. Не забравяйте да отбележите (правилно) номера на системата.
      6. Избраните числа се попълват във възходящ ред. Промените във възходящ ред не трябва да бъдат повече от 3, за да отговарят на четирите области от фиша (6/49, 6/42).
       7. Всички системи за тото 6 от 49, могат да се използват и за тото 6 от 42, като ограничението за броя числа е до 42.

Системи със съкратено / непълно комбиниране

       Системите със съкратено комбиниране, представляват комбинации от числа, осигуряващи печалби в по-долните групи (II група - 5-ци, III група - 4-ки и IV група - 3-ки). Колкото е по-малък броя на комбинациите, толкова по-малка е и сигурната печеливша група, а заедно с това и залогът за участие. Ще използваме един от известните примери, който показва как се отразява броя на комбинациите спрямо възможностите за печалба: Пълното комбиниране с 10 числа е равно на 210 комбинации. За осигуряването на печалби във втора група (5 от 5) при съкратеното / непълно комбиниране броя комбинации намалява на 50. За  осигуряването на печалби в трета група (4 от 4) броя комбинации е 20, а за  осигуряването на печалби в четвърта група (3 от 3) броя комбинации вече е 10. Системите със съкратено комбиниране дават възможност да се комбинират повече числа за по-нисък залог, но печалбите в по-горните групи остават въпрос на шанс. Изчисляване на възможния минимален брой комбинации:
Начало
Зелен живот
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори