ТОТО ЗОДИАК
© Copyrights 2013 toto-statistika.w-bg.com. Всички права запазени! 
     Маркират се 5 числа в една от общо четирите основни ОБЛАСТИ на фиша, заедно с една зодия в зоната срещу маркираните числа.
     Размерът на залога за една подадена комбинация, съставена от 5 числа плюс една зодия е 1 лв.
    При маркиране на повече от 5 числа и/или повече от една зодии в една област на фиша, софтуерът отчита съответния брой пълни комбинации. Формулата, по която може се изчисли броят комбинации при пълно комбиниране е n!/{k!(n-k)!}.z или 1.2.3...(n-1).n/{(1.2.3...k).(1.2.3...(n-k))}.z, където n е броят попълнени числа, k е равно на 5 (броят числа за една комбинация в играта), а z е броят попълнени зодии.
Броят на печелившите групи е осем:
 1. Първа група - за правилно прогнозирани 5 числа и зодия
 2. Втора група - за правилно прогнозирани 5 числа
 3. Трета група - за правилно прогнозирани 4 числа и зодия
 4. Четвърта група - за правилно прогнозирани 4 числа
 5. Пета група - за правилно прогнозирани 3 числа и зодия
 6. Шеста група - за правилно прогнозирани 3 числа
 7. Седма група - за правилно прогнозирани 2 числа и зодия
 8. Осма група - за правилно прогнозирани 1 число и зодия
Общата сума за печалби в играта се разпределя съгласно броя и размера на твърдите печалби във всяка група от трета до осма. Остатъкът от сумата се разпределя в съотношение 65% към 35% между първа и втора печеливши групи.
Печалбите във всяка група са както следва:
 • Първа група - 65% от остатъка от общата сума за печалби, след определяне на печалбите в групи от трета до осма
 • Втора група - 35% от остатъка от общата сума за печалби, след определяне на печалбите в групи от трета до осма
 • Трета група - всяка от печалбите е в размер на 5000 лв.
 • Четвърта група - всяка от печалбите е в размер на 500 лв.
 • Пета група - всяка от печалбите е в размер на 100 лв.
 • Шеста група - всяка от печалбите е в размер на 10 лв.
 • Седма група - всяка от печалбите е в размер на 5 лв.
 • Осма група - всяка от печалбите е в размер на 1 лв.
     При липсата на печеливши предвиждания в първа група, отделената сумата за нея се натрупва за следващия тираж под формата на джакпот. В случай, че няма печеливши предвиждания едновременно в първа и във втора групи, цялата сума предвидена за тях, се натрупва в първа група за следващия тираж, под формата на джакпот. Ако има печеливши предвиждания в първа група, но няма печеливши предвиждания във втора, предвидената сума за втора група се разпределя по равно между печелившите в първа група. В ситуация, в която броят на печалбите в някоя от групите от трета до осма, умножени по твърдата печалба за групата надвиши 15 % от наградния фонд за тегленето, то точно 15% от сумата за печалби се разпределя по равно между печелившите комбинации в дадената група.
     Изплащането на печалбите започва в деня, следващ този на провеждане на тиража и приключва в срок от 45 дни от тази дата. Съобразно размера на спечелената сума, печалбите се изплащат в:
- Пункт за приемане на залози - печалби в размер до 200 лв.;
- "Юробанк България" АД (Пощенска банка) - печалби в размер до 10 000 лв. - срещу представяне на Искова форма (Искова форма може да бъде издадена във всеки пункт за приемане на залози срещу представяне на валидна квитанция за залог);
- В Централна дирекция на БСТ - заявяват се печалби в размер над 10 000 лв. като изплащането става по банков път.

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори